• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı
Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı
sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve
22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını
sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde
olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi,
anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek,
ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek
lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik
belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca
araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren
elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek
koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde
olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi,
anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden
veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık
belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı
fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini
içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için
adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten
başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi,
doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı
dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı,
özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da
ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede
yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere
başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul
edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon
numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı
anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim
Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına
başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet
belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların
“Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz
konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları
yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah.
Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıbbi
Biyokimya Doçent kadrosu hariç Tıp doktoru dışında müracaat kabul
edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana
başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği
hükümlerini sağlamasıdır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI

VE ALANI

UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 1 Mezenter uzatma teknikleri ile ilgili deneyimi ve çalışmaları
olmak.
Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bariatrik cerrahi ve laparoskopik
cerrahi anestesileri konusunda çalışmaları ve
deneyimi olmak.
Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Akciğer kanseri evrelemesinde PET-BT’nin rolü
ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 1 Sağlık
yönetimi ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 Halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık
yapmış olmak, , sağlıkta yönetim ve strateji alanında deneyimi olmak, diabetes mellitus konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs
Hastalıkları (İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları)
Doçent 1 1 İmmünoloji ve Alerji uzmanı olmak, anksiyetenin ilaç provakasyon
test sonuçlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Profesör 1 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda
uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
Doçent 1 1 Endokrinoloji ve metabolizma
hastalıkları yan dal uzmanı olmak, primer hiperparatroidili hastalarda postural
paratroid hormon değişiminin değerlen-dirilmesi
konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak, Ankilozan spondilitli
hastalarda işitme fonksiyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
(Endokrin)
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak, paratoid
adenomlarının preoperatif lokalizasyonunda endoskopik
ultrasonografi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hastane enfeksiyonları
ve kronik hepatitler konularında deneyimli olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Transkatater aort kapak replasmanı
(TAVI) konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak, karotis
stentleme işlemleri ve kalıcı pace
takılması konusunda deneyimi olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon
Onkolojisi
Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Stereotaktik radyoterapi ve
3-boyutlu brakiterapi konusunda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıbbi biyokimya alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak, Thiol/disülfit
homeostazı ve metal maruziyeti
konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Profesör 1 1 Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, bakteriyel virülans
faktörleri ve direnç genleri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Profesör 1 1 Geriatrik rehabilitasyon
ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında deneyimi ve çalışmaları olmak,
klinik elektronöromiyografi konusunda deneyimi
olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Optik sinir başı ultrasonografik görüntülemesi konusunda çalışmaları
olmak. Nistagmus, transplantasyon
ve oblik kas cerrahileri konusunda eğitim almış
olmak.
Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 Dental apseli hastalarda kan leptin seviyesi ve rezorbe
olabilen vidaların sitotoksisiteleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Pedodonti Doçent 1 1 Yeni doğanlarda görülen
oral anomaliler ve indirekt
pulpa tedavisinin klinik ve mikrobiyolojisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Mandibuler anestezinin göz komplikasyonları
ve pterigomaksiller bölge anatomisinin değerlen-dirilmesi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Periodontal hastalıklarda iskemik
modifiye albümin seviyesi ve periodontal
defektlerin mikro-CT ile hacimsel ölçümleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Arşivcilik Profesör 1 1 Eski batı kültür tarihi
alanında uzmanlığını almış, agonistik, spor,
oyunlar, atletler, epigrafya konularında eser
vermiş olmak.
İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Emeviler, Arap-Hazar Ilişkileri,
Haçlı Seferleri Tarihi, Islam Tarihi ve Medeniyeti
üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Felsefe Sistematik
Felsefe ve Mantık
Doçent 1 1 Siyaset felsefesi, siyaset-ahlak
ilişkisi, tarih felsefesi, islam dünyası sorunları,
eğitim felsefesi, siyasal ideolojiler alanlarında eser vermiş olmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Doğu Dilleri ve
Edebiyatları
Fars Dili ve
Edebiyatı
Profesör 1 1 Farsça dil öğretimi, Fars Türk
sözlükbilimi üzerine araştırma ya da yayın yapmış olmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Klinik Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktora derecesini psikoloji
programından almış olmak öz-duyarlık, utanç ve suçluluğa yatkın bireylerin
tepkileri, kişilerarası duygu düzenleme konularında çalışmış olmak.
İslami
İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din
Bilimleri
İslam Felsefesi Profesör 1 1 İslam felsefesi İslam
ahlak felsefesi ayrıca İbni rüşd
ve varlık felsefesi hakkında çalışmaları bulunmak
İşletme
Fakültesi
İşletme Yönetim ve
Organizasyon
Profesör 1 1 Girişimcilik ve yerel
ekonomik kalkınma, yenilik ekonomisi ve Endüstriyel kümeler konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim
Sistemleri
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Doçent 1 1 Bilgi sistemleri
konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim
Sistemleri
Doçent 1 1 Bilgi Teknolojileri ve firma yenilik
stratejileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal
Bilgiler Fakültesi
İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1 Makroekonomi, yeni Keynesyen makroekonomi, para ekonomisi
,teorisi ve politikasıi enflasyon ve
ekonomik modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Halk Sağlığı
Enstitüsü
Geleneksel,
Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp
______ Doçent 2 1 Tohumlu bitki sistematigi konusunda calismalari
olmak, Bitkilerin tibbi etkileri uzerine deneyimi olmak.
Halk Sağlığı
Enstitüsü
Geleneksel,
Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp
_______ Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Eczacılık lisans mezunu olmak,
Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, Tıbbi bitkiler konusunda bilgi ve
deneyime sahip olmak.