• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Uludağ Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Uludağ Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri
ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine
göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 – İlanda yer alan Profesör kadrosu için Personel
Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş)
gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 – Profesör 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a)
bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 – Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar
ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 – İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev
aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 – İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde
belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın
dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde
www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Sosyo-Bilimsel konuların eğitimi
üzerine çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İkinci dil edinimi ve
İngilizce öğretmeni yetiştirme üzerine çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İngiliz dili eğitiminde
yansıtıcı öğretmen eğitimi üzerine çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Okuma yazma öğretimi
üzerine çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

Uludağ florası
konusunda doktora ve Galium cinsi üzerinde
çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Diophant denklemleri ve eliptik
eğriler alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİKİ COĞRAFYA

PROFESÖR

1

1

Havza morfometresi,
taşkın modellemeleri ve CBS konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİKO KİMYA

PROFESÖR

1

1

Yeni polimer sentezi, karakterizasyonu, fizikokimyasal
uygulamaları ve karbon nanotüp ve kil polimer kompozit çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL FİZİK

PROFESÖR

1

1

Nanokompozit malzemelerin elektrik ve
manyetik özellikleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.

KENT. VE ÇEVRE SORUNLARI

PROFESÖR

1

1

Kent ekonomisi üzerine
çalışmalar ve yayın yapmak.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.

MUHASEBE VE FİNANSMAN

PROFESÖR

1

1

İşletme finansı ve finans
matematiği üzerine çalışmış ve yayın yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.

SİYASET VE SOSYAL
BİLİMLER A.D

PROFESÖR

1

1

Siyaset felsefesi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Uluslararası
İlişkiler alanından almak, Ortadoğu, güvenlik ve silahlanma alanında
çalışmalar yapmak.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAK.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE
PAZARLAMA A.D.

PROFESÖR

1

1

Pazarlama ve marka değeri
üzerine çalışma ve yayın yapmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİNLER TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Hıristiyanlıkta
peygamberlik anlayışı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KELAM

PROFESÖR

1

1

Mutezile-felsefe
ilişkisi, felsefi düşüncenin Mutezili kritiği, son
dönem Mutezile kelam düşüncesi ve farklı ekoller arasındaki doktrinel farklılıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

PROFESÖR

1

1

Alışveriş mekanları tasarımı ve tarihi çevrelerin sürdürülebilirliği
konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

YAPI BİLGİSİ

PROFESÖR

1

1

Yapı bilgisi alanında
lisansüstü eğitim ve mimarlık alanında Doçent olmak ile yapı fiziği, cephe
sistemleri, yapı kabuğu ve ısıl konfor alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Toprak kirliliğinin indikatör parametrelerle izlenmesi, arıtma çamurlarının dezentegrasyonu, stabilizasyonu ve toprak ıslahı amaçlı
kullanımı konularında bilimsel çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Atmosferik Çökelme,
Kalıcı Organikler, Kirleticiler ve Gaz/Partikül Dağılımları, İklim
Değişikliği, Sera Gazı Salınımları konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DEVRELER VE SİSTEMLER

PROFESÖR

1

1

Lisans ve lisansüstü
dereceleriyle Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında
almış olması, ilgili alanda ve özellikle yazılım üzerine çalışmaları
bulunması.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Doçentlik ünvanlını
ergonomi alanından almış olmak, yurt dışında ergonomi alanında en az 1 yıllık
çalışma deneyimine sahip ve bilişsel ergonomi (zihinsel ergonomi) alanında
akademik çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT
A.D.

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Makine
Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktora
eğitimini Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Talaşlı İmalat konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TAŞIT DİNAMİĞİ VE KONTROL

PROFESÖR

1

1

Taşıt, yolcu ve yaya
güvenliği, yüksek dinamik darbe yükleri altında çalışacak malzeme ve
yapıların geliştirilmesi, şoka maruz malzeme ve yapıların davranışı, hiperelastik sönümleyiciler, nanokompozit
ve algılayıcı malzemelerin geliştirilmesi alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TAŞIT TASARIM

PROFESÖR

1

1

Tersine mühendislik ve
sayısallaştırma teknolojileri, polimer takviyeli kompozit
malzemeler, prototip imalat yöntemleri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Tıp Eğitimi üzerine
lisansüstü eğitim almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Anestezyoloji ve reanimasyon
uzmanı ve yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Çocuk metabolizma ve
endokrinoloji uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Psikoz konusunda
deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Nörofarmakoloji konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ PATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Dermato-patoloji konusunda
deneyimli olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

HAYVAN BESLEME VE
BESLENME HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Antikoksidiyal ilaçların etlik
piliçlerin besi performansına etkileri, etlik piliçlerde tibial
diskondroplazi, yumurta tavuğu ve etlik piliçlerin
beslenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK BİYOKİMYASI

PROFESÖR

1

1

Vahşi hayvanların rehabilitasyonu ve arılar ile çiftlik hayvanlarının stres
biyokimyası konularında çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Köpeklerde toraks cerrahisi, akciğer ve bronş cerrahisi konuları
üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK
DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ AD.

PROFESÖR

1

1

İneklerde plasental gebelik endokrinolojisi ve yavru zarları atilim mekanizmasının moleküler ve klinik araştırmaları
alanında çalışmalar ile dölerme ve suni tohumlama
alanında köpek oositlerinin vitrifikasyon
yöntemiyle dondurulması ve partenogenez aktivasyonu
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ A.D.

PROFESÖR

1

1

Bahçe Bitkilerinde
moleküler markırlar ve biyoteknoloji
alanında çalışmalar yapmış olmak. Havuç ıslahında çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ A.D.

PROFESÖR

1

1

Meyve Yetiştirme ve
Islahı alanında özellikleri sert kabuklu meyve türlerinde çalışmaları
bulunmak. Sitoloji ve Histoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

HAYVAN YETİŞTİRME A.D.

PROFESÖR

1

1

Sosyal böcekler konusunda
ve bal arısı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLMİ VE BİTKİ
BESLEME A.D.

PROFESÖR

1

1

Toprak erozyonu konusunda
doktora yapmış olmak. Erozyon, toprak verimliliği ve toprak özelliklerinin
belirlenmesinde spektrofotometrik yansıma
özelliklerinden yararlanılması konularında araştırmalar yapmış olmak.