• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 121 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 121 Akademik Personel Alacak

Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen
şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun
olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak
adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine
özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun
hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına
dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde
Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin
özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım
dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları
gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların
özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım
dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Rektörlüğümüze diğer
kadrolar için ise ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin
http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan
ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri
Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt
içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

UNVAN

DRC.

ARANAN ŞARTLAR

1

Adana
Numune SUAM

Dahili
Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

TAVI ve perkütan
sol atriyal appendiks
kapama konusunda çalışması olmak.

2

Adana
Numune SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

Kronik sinüzitlerde kemik SPECT ile
ilgili çalışmaları olmak.

3

Adana
Numune SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

5

Travmatik kulak zarı perforasyonlarıyla
ilgili deneysel çalışması olmak.

4

Adana
Numune SUAM

Dahili
Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Endovaskuler stroke tedavisi ile ilgili
çalışmaları olmak.

5

Adana
Numune SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Doçent

1

Nekrotizan fasiitin klinik prezentasyonları konusunda çalışması olmak.

6

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

Girişimsel pulmonoloji
alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.

7

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

PET/BT ile akciğer vaskülitleri
ve kanserleri konularında çalışmaları olmak.

8

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk Üroloji yan dal uzmanı olmak. İntestinal obstrüksyonlar ile
ilgili deneysel çalışması olmak.

9

Ankara Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan
dal uzmanı olmak. Talasemi majörde pulmoner fonksiyonlar ve çocukluk çağı lenfomaları konularında çalışması olmak.

10

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nefroloji
ve Çocuk Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Henoch Schönlein purpuralı çocuklarda plazmaferez
konusunda çalışması ve deneyimi olmak.

11

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.
Çocuklarda epileptik nöbetlerin sirkadiyen paterni üzerine çalışması olmak.

12

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal uzmanı
olmak. Çocukluk yaş grubunda görülen malformasyon sendromları, iskelet displazileri
ve zihinsel yetersizlik konularında çalışmaları olmak.

13

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı
olmak. Pulmoner kapak replasmanı
yapılmış çocuklarda ekokardiyografi konusunda çalışması bulunmak.

14

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Astım eğitimi konusunda deneyimi ve
çalışmaları olmak.

15

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Henoch schönlein purpura patogenezi konusunda
çalışması ve nefrolopatoloji deneyimi olmak.

16

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk endokrin ve metabolizma hastaliklari yan dal uzmanı olmak. Çocuk
Metabolizma Hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

17

Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Bağlanma konusunda çalışmaları ve
epidemiyoloji deneyimi olmak.

18

Ankara Etlik
Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Endometriozis ve polikistik over ile klinik gebelik öngörüsü konusunda çalışmaları
olmak.

19

Ankara Gaziler
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

Spinal kord yaralanmalı
hastalarda seksüel fonksiyonlar ve üriner sistem
problemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

20

Ankara Gülhane
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

Doçent

1

Robotik kardiyak cerrahi anestezisi
deneyimi ve koroner arter bypas cerrahisinde hiperaljezi ve taktil allodini konularında çalışması olmak.

21

Ankara Gülhane
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan
dal uzmanı olmak. Çocuklarda tükrük bezi maliniteleri ve santral diabetes
insipitus gelişen intrakranial
tümörlerle ilgili çalışmaları olmak.

22

Ankara Gülhane
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

1

Hipertrofik skar tedavilerinde
deneysel çalışması olmak.

23

Ankara Gülhane
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Solid organ tümörlerinde yüksek doz kemoterapi ve kök hücre nakli deneyimi ile kemik iliği
nakli yapabilme sertifikası olmak.

24

Ankara Gülhane
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Rotasyonel koroner anjiyografi ile ilgili çalışması ve deneyimi
olmak.

25

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Kızamık konjunktiviti,
transpalpebral tonometreler
ve siliyer kas ile ilgili çalışmaları olmak.

26

Antalya SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Karaciğer ve böbrek nakli deneyimi ile
canlıdan canlıya karaciğer nakillerinde çift arterli
sağ lob greftleri konusunda çalışması olmak.

27

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hipertansif retinopati ve endotel disfonksiyonu konusunda
çalışması olmak.

28

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Üriner sistem taş hastalığı ve mesane kanseri konusunda
çalışmaları bulunmak.

29

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Dr. Öğr. Üyesi

3

Pedodonti alanında Diş Hekimliğinde
Uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Down sendromlu çocuklarda periodontal
takip konusunda klinik çalışması olmak.

30

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Dr. Öğr. Üyesi

3

Pedodonti alanında Diş Hekimliğinde Uzmanlık
veya doktora yapmış olmak. Diş hekimliği malzemelerinin sitotoksik
etkileri konusunda hücre kültürü çalışmaları olmak.

31

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

1

Agresif periodontit
ve yaşam kalitesi konusunda çalışması olmak.

32

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Doğum şeklinin postnatal
pulmoner arter basıncına etkisi konusunda çalışması
olmak.

33

Eczacılık
Fakültesi

Temel Eczacılık
Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

İlaç dizaynı,
moleküler kanser ve prion konularında çalışma
yapmış olmak.

34

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri

Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farmakoloji alanında Tıpta Uzmanlık
veya Doktora yapmış olmak. Yara iyileşmesi ve tamamlayıcı tıp konularında
çalışması olmak.

35

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Antibiyotik
içeren çeşitli oküler nano-taşıyıcı sistemler
konusunda çalışması olmak.

36

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Polimer Bilimi ve Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak. Parkinson ve kanser tedavisinde polimer temelli ilaç
salınım sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

37

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Antifungal ilaçlı nanolif tipi
taşıyıcı sistemler üzerine çalışması olmak.

38

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Oksidatif stres üzerine sirkadiyen
ritim genlerinin etkileri konusunda çalışması olmak.

39

Gülhane Diş
Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Protetik Diş Tedavisi alanında Diş Hekimliğinde Uzmanlık veya
doktora yapmış olmak. Protetik restorasyonların
yapım sürecine etki eden faktörlerle ilgili çalışması olmak.

40

Gülhane Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi
lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji Doçenti olmak. Farmakoekonomi ve otonom sinir sistemi farmokolojisi
konularında çalışmaları olmak.

41

Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

3

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hemşireliği veya Ebelik alanında doktora yapmış olmak. Riskli gebeliklerde öz
etkililiğin geliştirilmesi ve malpraktis
konularında çalışmalar yapmış olmak.

42

Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Ergoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak. Prematüre
bebeklerde duyu bütünlüğü konusunda çalışması olmak.

43

Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Profesör

1

Tekerlekli sandalye basketbolu,
geriatri ve izokinetik sistemlerle ilgili çalışma
yapmış olmak.

44

Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

3

Pediatrik rehabilitasyon
deneyimi ve serebral palsili
çocuklarda alt ekstremite fonksiyonel elektrik stimülasyonunun yürümeye etkisi konusunda çalışmaları
bulunmak.

45

Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında
doktora yapmış olmak. Türkiye-AB ilişkileri bağlamında
sağlık çalışanlarının serbest dolaşımı ve potansiyel göçü konularında
çalışmaları olmak.

46

Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında
doktora yapmış olmak. Sağlık kurumlarında kalite, performans ve tanı ilişkili
gruplar konularında çalışmaları olmak.

47

Gülhane Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp Fakültesi mezunu
ve Adli Tıp uzmanı olmak. Deneysel
ası modeli oluşturulan ratlarda vitalite
çalışması ve yanıkla ilişkili ölümlerde postmortem
bulgular konusunda çalışma yapmış olmak.

48

Gülhane Tıp
Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

Tıpta uzmanlık ve Doçenliğini
Anatomi alanında yapmış olmak. Tendonlarla ilgili
anatomik ve radyolojik olarak morfometrik analizi
konusunda çalışması olmak.

49

Gülhane Tıp
Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Anatomi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Anatomi uzmanı
olmak. Larinks ve ulnar sinirle ile
ilgili kadavra çalışması olmak.

50

Gülhane Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

3

Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
Ana Çocuk Sağlığında tarama programları, kazalar ve kontrol programları
konularında çalışmaları olmak.

51

Gülhane Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp doktoru ve Halk
sağlığı uzmanı olmak. Çevre sağlığı
çalışması yapmış olmak.

52

İstanbul
Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları SUAM

Dahili
Tıp Bilimleri

Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Cinsel İşlev Bozuklukları,
Ruhsal Travma ve Zihin Kuramı alanlarında çalışmaları olmak.

53

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Myokard infarktüsünde egzersiz test
indeksi konusunda çalışmaları olmak.

54

İstanbul Fatih
Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Kemik mineral
yoğunluğu, kemik yapım ve yıkım belirteçleri konusunda çalışması olmak.

55

İstanbul Gaziosmanpaşa
Taksim SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doçent

1

El Cerrahisi ve mikrocerrahi
ile ilgili kadavra çalışması ve deneysel çalışması bulunmak.

56

İstanbul
Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal
uzmanı olmak. Sublingual immünoterapi
konusunda çalışması bulunmak.

57

İstanbul
Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Profesör

1

Tiner inhalasyonunun
rat burun mukozası üzerine etkileri ve derin palpasyonun tiroid hormon
seviyeleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

58

İstanbul
Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Nörobehçet ve multiple skleroz
hastalıkları konusunda deneysel çalışmaları olmak.

59

İstanbul Kanuni
Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

Akut koroner sendromlu
hastalarda HbA1c düzeyi ile koroner arter hastalığının ciddiyeti konusunda
çalışması olmak.

60

İstanbul Kartal
Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Doçent

1

Trigeminal, fasiyel ve glossofarengial sinirlerinin santral myelin
bölümü ve transizyonal bölgesi hakkında çalışması
olmak.

61

İstanbul Kartal
Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Santral akciğer kanserlerinde diffüzyon MR çalışması yapmış olmak.

62

İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer nakli, vücut dışı akciğer perfüzyonu ve ekstrakorporal
yaşam destek sistemleri ile ilgili deneyimi olmak.

63

İstanbul Kartal Koşuyolu
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer kanserinde PET/CT ile mediastinal nodal konusunda
çalışması ve akciğer nakli deneyimi olmak.

64

İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal
uzmanı olmak. Aort cerrahisi alanında çalışmaları olmak.

65

İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Protez kapak trombozuna
yönelik trombolitik tedaviyle ilgili çalışmaları
olmak.

66

İstanbul
Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Profesör

1

Vitreo Retinal Cerrahi, Prematüre
Retinopatisi ve Yapay retinal
göz protezleri implantasyonu
konularında çalışmaları ve deneyimi olmak.

67

İstanbul
Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Doçent

1

Nörooftalmoloji deneyimi olmak. Behçet Hastalığına bağlı üvetik glokomlarda cerrahi tedavi konusunda çalışması
olmak.

68

İstanbul
Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Doçent

1

Retinal Protez Sistemleri ile ilgili cerrahi deneyimi ve
katarakt ekstraksiyonunda vitreoretinal
cerrahi ekipmanları ile ilgili deneyim ve çalışması
bulunmak.

69

İstanbul
Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Doçent

1

Korneal refraktif cerrahi,
korneanın biomekaniksel özellikleri ve keratokonus konularında çalışması olmak.

70

İstanbul
Sultan Abdülhamid SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

İnterstisyel akciğer hastalıkları,havacılık
ve uzay tababeti, uçuş fizyolojisi konusunda deneyimi olmak.

71

İstanbul
Sultan Abdülhamid SUAM

Dahili
Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Pozitron emisyon
tomografisi, nükleer tıp uygulamaları, tıbbi kimyasal, biyolojik ve nükleer savunma
konusunda çalışmaları olmak.

72

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Doçent

1

Endobronşial ultrasonografi eşliğinde bronkoskopik
işlem deneyimi ve hafif-derin anestezi konusunda çalışması olmak.

73

İstanbul Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

Aile Hekimi uzmanı
olmak. Fitoterapi ve kupa terapisi alanlarında
sertifikası ve çalışmaları olmak.

74

İstanbul Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Girişimsel Çocuk Elektrofizyoloji
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

75

İstanbul
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Göğüs
Cerrahisi

Profesör

1

Extended servikal mediastinoskopi ve masif hemoptizide
acil cerrahi konularında çalışmaları olmak.

76

İstanbul Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre bebeklerde RDS’de surfaktan tedavisi
çalışması olmak.

77

İstanbul Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.
Psödotümörserebri, epilepsi, allerji
ve enfeksiyon ile ilgili çalışmaları olmak.

78

İstanbul Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Preeklamptik
anne bebekleri ve SGA bebeklerde aEEG bulguları
konularında çalışması olmak.

79

İstanbul Zeynep
Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Neonatolojı yan dal uzmanı olmak. Prematürelerde fetal inflammatuar yanıt sendrom morbiditeleriyle ilgili
çalışma yapmış olmak.

80

İstanbul Zeynep
Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Embriyo transfer kateteri
konusunda çalışması olmak.

81

İstanbul Zeynep
Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tiroid disfonksiyonu ve otoimmünitesinin gebelik sonuçlarına etkisi ve plasenta previalı kadınlarda postpartum
kanama konusunda çalışmaları olmak.

82

İstanbul Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi yan dal
uzmanı olmak. İntestinal vajinoplasti
ve ürojinokoloji konularında çalışmaları olmak.

83

İstanbul Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Endoskopik jinekolojk
cerrahi ve transvajinal ultrason
konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

84

İstanbul Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Menopozda sıcak basması ve gece
terlemelerinin kardiyovasküler hastalık riski ile
ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

85

İzmir Dr. Behçet Uz
Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kompleman
inhibitör faktör eksikliği konusunda çalışmaları olmak.

86

İzmir Tepecik
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal
uzmanı olmak. Çocuk hastalarda lupus antikoagülan pozitifliği ile aktive parsiyel
tromboplastin zamanı arasındaki ilişki ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

87

İzmir Tepecik
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Makromastili ve meme kanserli hastalarda onkoplastik
meme küçültme tekniği konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

88

İzmir Tepecik
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Transkatater aort kapak implantasyonu
konusunda deneyimi olmak, Mitral protez kapaklı
hastalarda Transkatater aort kapak implantasyonu ile ilgili çalışması olmak.

89

Kayseri SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hipertansif acillerde trombotik
yatkınlık konusunda çalışması, bronkoskopi ve
kimyasal ve biyolojik olaylarda medikal yönetim deneyimi olmak.

90

Kocaeli
Derince SUAM

Dahili
Tıp Bilimleri

Acil
Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

4

Myokard infarktüsünde IGF
düzeyleri ve çocuklarda dadı dirseği ile ilgili çalışması olmak.

91

Kocaeli
Derince SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Çocuk
Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

4

Çocuklarda pilomatriksoma
ile ilgili çalışma yapmış olmak.

92

Kocaeli
Derince SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Genel
Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

4

Meme kanseri ile genetik çalışması
olmak.

93

Kocaeli
Derince SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Genel
Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

4

Kanser cerrahisinde enteral immunonutrisyon
konusunda çalışması olmak.

94

Kocaeli
Derince SUAM

Dahili
Tıp Bilimleri

İç
Hastalıkları

Doçent

1

İnce barsak adenokanserlerinde
adjuvan kemoterapi ve prognoz konusunda çalışmaları olmak.

95

Kocaeli Derince
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

3

Kruger kriterinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlarını
öngörmedeki değeriyle ilgili çalışması olmak

96

Kocaeli Derince
SUAM

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

3

Siyatik ve pudendal
sinirlerin vasküler tuzaklanması ile ilgili
çalışması olmak.

97

Kocaeli
Derince SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kalp
ve Damar Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

Hemodiyaliz amaçlı A-V fistüllerde distal hipoperfüzyona bağlı iskemik sendrom ile ilgili
çalışması olmak.

98

Kocaeli
Derince SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

5

Uyku bozuklukları
sertifikası olmak.

99

Kocaeli
Derince SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Ortopedi
ve Travmatoloji

Doçent

1

Artroskopik subakromiyal dekompresyon ile ilgili çalışması olmak.

100

Kocaeli Derince
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Yetişkin uyku apne
sendromunda baş boyun radyolojisi ile ilgili
çalışmaları olmak.

101

Kocaeli Derince
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Ürogenital sistem ve meme radyolojiisi
konusunda çalışmaları olmak.

102

Kocaeli
Derince SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

Böbrek nakli deneyimi ve böbrek tümörü
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

103

Rektörlük

Türk Dili

Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi

3

Osmanlıca metin çevirisi
ve Cumhuriyet dönemi tarihi romanı konusunda çalışması olmak.

104

Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Kanser ilaçlarının sulardan arıtımı
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

105

Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. Raman spektroskopisi
ile biyofilm karakterizasyonu
konusunda çalışmaları bulunmak.

106

Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

Moleküler
Biyoloji ve Genetik

Moleküler
Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

3

Genetik alanında doktora yapmış olmak.
Kanser ve mikroRNA konusunda çalışmaları olmak.

107

Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

Sağlık Bilişim
Sistemleri

Sağlık Bilişim
Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

3

Bilgisayar Bilimleri alanında doktora
yapmış olmak. Geleneksel olarak kağıt üzerinde
uygulanan anketlerin mobil uygulaması üzerine çalışması olmak.

108

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve
Diyetetik

Doçent

1

Mikotoksinler ve gıda kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

109

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Dil ve Konuşma
Terapisi

Dil ve Konuşma
Terapisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Diltutumları konusunda çalışma yapmış olmak.Dil ve konuşma terapisi bölümünde ders vermiş
olmak.

110

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Sağlık sisteminde
bir performans göstergesi olan cevap verebilirlik üzerine çalışması olmak.

111

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Uluslararası Kalite Yönetimi alanında
yüksek lisans ve işletme alanında doktora yapmış olmak. Sağlıkta kalite, akreditasyon,
hasta ve çalışan güvenliği, iletişim ve pazarlama alanında çalışma yapmış
olmak.

112

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

3

Sosyal politika, yaşlılık,
yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyeti konularında çalışması olmak.

113

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ve
Danışmanlık

Sosyal Hizmetler
Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İstanbul’da doğal afetler konulu
çalışması olmak.

114

Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve
Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bitkilerin antidiyabetik
ve doğal boyaların antimikrobiyal etkileri
konusunda çalışmaları olmak.

115

Samsun
SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Doçent

1

Endoskopik Kulak Cerrahisi konusunda
çalışma yapmış olmak.

116

Samsun
SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

3

Paranazal sinüslerdeki anatomik varyasyonların kronik sinüzite
olan etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

117

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu
olmak. Koroner bypass
ameliyatlarında greft olarak kullanılan damarların
morfolojik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

118

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu
olmak. Fizyoloji uzmanı olmak.

119

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu
olmak. Tüberkülozun laboratuvar
tanısında yeni bir kültür sisteminin değerlendirilmesi ve tüberkülozda serum prokalsitonin seviyesi konularında çalışması olmak.

120

Trabzon
Ahi Evren SUAM

Cerrahi
Tıp Bilimleri

Kalp
ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Dikişsiz aort kapakları ve trikuspit kapak replasmanı
konusunda çalışması olmak.

121

Trabzon
Ahi Evren SUAM

Dahili
Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Hipertansif hastalarda sol ventrikül disfonksiyonu konusunda çalışması, perkütan
ASD kapaması ve TAVI deneyimi olmak.