• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1119
  % 0,53
 • ALTIN
  209,5348
  % 0,71
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Polis Akademisi Adli Bilimler Ens. Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Polis Akademisi Adli Bilimler Ens. Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için tezli yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kesin
kayıt için istenen belgeler, başvuru tarihleri, mülakat sınav tarihleri, kesin kayıt tarihleri ve kontenjanların aşağıdaki şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Sıra No Tezli Yüksek Lisans Programının Adı Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel/EA) Programların Kontenjan Sayısı
I. Öğretim
Kriminalistik 40 55 10
Fen Bilimleri 40 55 10
Başvuru Tarihleri 06-17 Ağustos 2018
Başvuru Yeri Adli Bilimler Enstitüsü/ ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 03-07 Eylül 2018
Kesin Kayıt 17 -21 Eylül 2018
Ders Seçimleri 17 -21 Eylül 2018
Kayıt Yenileme 17-21 Eylül ve 24-28 Eylül 2018
Güz Yarıyılı Başlangıcı 01 Ekim 2018

A- TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.)

Adli Bilimler Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.

Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Adli Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.

2) Akademik referans mektubu, (1 adet) (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir.)

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir.) (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir.)

4) Tezli yüksek lisans programına başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge, (2015 Güz Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5) İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk veya üzeri puan aldığını gösterir sonuç belgesi,

Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.

İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puan veya üzeri puan almış olduğunu gösterir belge,

6) Adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi,

Programa başvuruda bölüm şartı aranmaz.

7) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi,

8) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)

9) Askerlik Durum Belgesi, (Belgenin aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç)

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için biriminden alacağı görev belgesi,

11) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında
görevlilere teslim edilecektir.

B-YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir.)

2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir.) (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir.)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

5) Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

6) 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.

Yukarıdaki şartlar ve süreler dahilinde ülkeleri tarafından aday olarak
bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların
eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak
üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

C- KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER;

1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç)

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf, (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi.