• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 40 Akademik Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 40 Akademik Personel Alacak

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı
Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları
taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör Adayları; Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince adayların
Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri
ekinde
özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın
listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.),
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını,
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton
kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

2-Doçent adaylarının;
Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi
gerekir.

3-Doktor Öğretim Üyesi adaylarının;
yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin
onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1-Müracaat edecek Profesör
ve Doçent adaylarının;
Üniversitemiz
Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında
yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin
Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar
ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın
listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik
belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve
Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine
getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden
Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.
Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda
Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve
imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör
adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve
doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük
Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları
gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla
kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ : Profesör
ve Doçent adayları
İlanın Resmi
Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir.
(en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) Doktor Öğretim Üyesi adayları ise
Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını
yapmalıdırlar.

Belirtilen
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM/ANA BİLİM
DALI

PROF

AÇIKLAMA

DOÇENT

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili
Eğitimi

1

Fen – Edebiyat
Fakültesi

Analiz ve Fonk. Teorisi

1

Fen – Edebiyat
Fakültesi

Botanik

1

Mühendislik
Fakültesi

Gıda Teknolojisi

2

Mühendislik
Fakültesi

Yapı

1

Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak.

Siyaset ve Sosyal
Bilimler

1

Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak.

Yönetim Bilimleri

1

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

1

Algoloji yandal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

1

Tıp Fakültesi

Göğüs
Hastalıkları

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

1

Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

1

Veteriner
Fakültesi

Zootekni

1

Veteriner
Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Veteriner
Fakültesi

Biyokimya

1

Veteriner
Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

1

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili
Eğitimi

1

İlahiyat
Fakültesi

İslam Hukuku

1

Mühendislik
Fakültesi

Termodinamik

1

Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak.

Yönetim ve
Organizasyon

1

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hast.

1

PDÖ eğitim sertifikası olmak

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

1

PDÖ eğitim sertifikası olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

1