• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 22 Akademik Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 22 Akademik Personel Alacak

Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin
ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı
Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri
doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen
şartları taşımak,

– Profesör kadroları daimi statüdedir.

– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma
eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik
Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus
Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

– 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik
Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel
Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen
şartları taşımak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

– 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi,
Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı
Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

– 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik
Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel
Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen
diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış
olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın
yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip
oldukları unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı
Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html
adresinden,

“Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu”na
http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html
adresinden ulaşılabilmektedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen
Edebiyat Fakültesi

Organik
Kimya

Profesör

1

1

Perfluoroalkil Peptidoamin ve
Sülfamidat Bileşiklerinin Sentezi ile İlgili
Çalışmaları Bulunmak.

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik
Tesisleri

Profesör

1

1

Elektrik Makineleri,
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Maliyeti ve Sürdürülebilirlik
Konularında Çalışmaları Bulunmak.

Tıp
Fakültesi

Farmakoloji

Profesör

1

1

Nöron Kültürü ve Nörotoksisite Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Tıp
Fakültesi

Kalp
ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Miyokardiyal Korumada Uzak İskemik
Ön Koşullanma İle İlgili Çalışmaları Bulunmak.

Tıp
Fakültesi

Göğüs
Hastalıkları

Doçent

1

1

Pulmoner Rehabilitasyon Konusunda Yurt İçi ve
Yurt Dışı Deneyime Sahip Olmak.

Tıp
Fakültesi

Nöroloji

Doçent

1

1

Uyku Bozuklukları İle Uyku
ve Serebrovasküler Hastalıklar Konularında
Çalışmaları Bulunmak.

Mühendislik
Fakültesi

Kontrol
ve Kumanda Sistemleri

Doçent

1

1

Termoelektrik
Jeneratörler, MPPT Teknikleri ve Makro Rüzgar Türbinleri
Alanlarında Çalışmaları Bulunmak.

Spor
Bilimleri Fakültesi

Spor
Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Sporda
Marka Yönetimi ve Marka Değeri Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

İletişim
Fakültesi

Halkla
İlişkiler

Doçent

1

1

Kurumsal
Sosyal Sorumluluk, Aktivizm ve İkna Konularında Çalışmaları Bulunmak.

Fen
Edebiyat Fakültesi

Atom
ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Minarallerin ve Nadir Toprak Elementi Katkılı Fosfor
Malzemelerin Karakterizasyonu, Lüminesans
Özelliklerinin İncelenmesi ve Üretilen Fosforların Katıhal
Aydınlatma Uygulamaları Üzerine Çalışmaları Olmak.

İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali
İktisat

Doçent

1

1

Kamu
Borç Krizi ve Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliği Konularında Çalışmaları
Bulunmak.

İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat
Teorisi

Doçent

1

1

Enerji Tüketimi – Büyüme
İlişkisi, Otomotiv Sektörü, Dış Ticaret ve Rekabet Gücü Konularında
Çalışmaları Bulunmak.