• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda
belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki
ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine
göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda
bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın
dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir
belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik
belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti
bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent
kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen
başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak
adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi
Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme
ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu
hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına
müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın
listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4
takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine
yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel ç alışma ve yayınlarını,
özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili
birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara
başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları
gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru
süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden
itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması
gerekir.

BÖL.
ANABİLİM/

ANASANAT
DALI

DOÇ.

DR.
ÖĞR. ÜYESİ

AÇIKLAMALAR

İKTİSADİ
VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye
Bölümü

Bütçe
ve Mali Planlama

1

Kredi derecelendirme ve
sağlık harcamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mali
İktisat

1

Doğrudan yabancı sermaye
yatırımları, bilişim-iletişim teknolojileri ve yolsuzluk konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası
İlişkiler Bölümü

Uluslararası
İlişkiler

1

Uluslararası ilişkilerde
süreklilik ve değişim, uluslararası güvenlik ve NATO konularında çalışmalar
yapmış olmak.

Devletler
Hukuku

1

Silahlı çatışmalar hukuku
alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP
FAKÜLTESİ

Cerrahi
Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

1

Elektrokonvülzif tedavi anestezisinde opioit
kullanımıyla ilgili çalışma yapmış olmak. Akapunktur
uygulama konusunda tecrübeli olmak.

İSLAMİ
İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel
İslam Bilimleri Bölümü

Kelam
ve İtikadi İslam Mezhepleri

1

Kelam düşünce sisteminde
bilgi kaynakları ve maturidi hidayet algısı üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden
Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden
Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

İlköğretimde Beden Eğitimi
Ders Programları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN –
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Mütercim
Tercümanlık (İngilizce)

1

Ruh dil bilim alanında
çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

Elektrik
– Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektromanyetik
Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

1

Lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimini elektrik mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

TOPLAM

7

2