• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı

EĞİTİM BİLİMLEİR ENSTİTÜSÜ

I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru

PROGRAM TAKVİMİ, BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Takvimi

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

21 Mayıs – 22 Haziran 2018

Başvuru Adresi :

D-100 Karayolu Dumlupınar Mah.

34730 Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (216) 280 3474

(216) 280 2345

(216) 280 2346

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

26-28 Haziran 2018

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

29 Haziran 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

2 Temmuz – 6 Temmuz 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

Mezuniyet Koşulu

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

 1. Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans, diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 2. Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Nüfus cüzdanının fotokopisi
 4. Vesikalık fotoğraf (2 adet).
 5. Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.
 6. Başvuru Formu (online doldurulacaktır.) Başvuru için tıklayınız

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %80’i toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN BİLGİLERİ

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Programı I. Öğretim Tezsiz YLS Türk Uyruklu Kontenjan Sayısı10

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Programı I. Öğretim Tezsiz YLS Yabancı Uyruklu Kontenjan Sayısı0

*Programa başvuru için aşağıda belirtilen programlardan alınan bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Hizmet, Hemşirelik, Ebelik ve Tıp bölümlerinden mezun olmak.

İletişim

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKIN

E-posta: imu.pdr@gmail.com Tel: 0216 280 33 33 / 3456


A- BAŞVURULAR HAKKINDA

1- Başvurular 04 – 22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru adresi: http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

4- Başvurular esnasında yanlış veya eksik beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5- Lisansüstü Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir.

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar asıl ve yedek liste halinde ilan edilecektir.

7-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü internet http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr sayfasından ilan edilecektir.

B- SINAV VE KAYIT

1- Mülakat/Yazılı Sınav Tarihi

03 – 04 Temmuz 2018

2- Kesin Kayıt Hakkı Kazanan ve Yedek Adayların İlanı

09 Temmuz 2018

3- Kesin Kayıt Tarihleri

09 – 13 Temmuz 2018

4- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

17 – 18 Temmuz 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1- Mezuniyet Koşulu :

Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Diploma veya geçici mezuniyet belgesini henüz almamış olan adaylar online başvuruda bulunabilir fakat; bu belgelerini kesin kayıt esnasında sunmak zorundadırlar.

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

3- Yabancı Dil Bilgisi:

Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

4- Diploma Mezuniyet Notu Koşulu:

Doktora programına Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Doktora Programı için:

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

İLETİŞİM:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel: 0 216 280 22 45

e-posta: oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Tel: 0 216 280 23 56-51

e-posta: fbe@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr


İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihi : 04 – 22 Haziran 2018

Başvuru Adresi :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kuzey Kampüs D-100 Karayolu Yanyol

34700 Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (216) 280 2613

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 03 Temmuz 2018
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 09 Temmuz 2018
Kesin Kayıt Tarihleri 09 – 13 Temmuz 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet Koşulu

Tıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İçin; Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Fen / Fen-Edebiyat Fakültesi (Biyoloji Bölümü), Veteriner Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu, Biyomühendislik Bölümü, Biyomedikal Mühendislik Bölümü, Genetik Mühendisliği Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans diplomasına sahip olma şartı.

Tıbbi Fizyoloji Doktora Programı İçin;

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunu olma veya Fizyoloji Yüksek Lisans, Nörofizyoloji (Sinir Bilimleri) Yüksek Lisans diplomasına sahip olma şartı.

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı İçin;

Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyokimya Bölümü, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen/ Fen-Edebiyat Fakültesi: Biyoloji ve Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Eğitim Fakültesi: Biyoloji ve Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi: Kimya Bölümü, Veteriner Fakültesi lisans diplomasına sahip olma şartı.

Tıbbi Biyokimya Doktora Programı İçin?Tıp Fakültesi Mezunu veya Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olma şartı.

Beslenme ve Metabolizma Doktora Programı İçin;

Tıp Fakültesi mezunu olma şartı.

Moleküler Onkoloji Doktora Programı İçin;

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programlarından birinden mezun olma şartı.

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı İçin;

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu lisans mezunu olma şartı.

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı İçin;

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı

Biyolojik Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı İçin;

Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik, Biyoloji, Matematik ve Fizik Bölümü mezunu, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunu, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri, Endüstri Mühendisliği, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Bilgisayar Programlama ve Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olma şartı.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3. Yabancı Dil Bilgisi

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

b) Yüksek Lisans diploması ile Doktora Programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

c) Doktora Programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25 ya da 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir.

d) Doktora Programına lisans diploması ile başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. (ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 5 yıldır.)

d) ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi

f) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h) Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı Yabancı Dil ALES Puanı ALES Puan Türü
Tıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 2 60* 55** SAYISAL
Tıbbi Fizyoloji Doktora Programı 2 60* 60** SAYISAL
*Yabancı Dil İngilizce’dir.

**TUS Temel Puanı 55’dir.

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı Yabancı Dil ALES Puanı ALES Puan Türü
Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı 2 55* 60 SAYISAL
Tıbbi Biyokimya Doktora Programı 3 60* 70** SAYISAL
*Yabancı Dil İngilizce’dir.

**TUS Temel Puanı 55’dir.

BESLENME ve METABOLİZMA ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı Yabancı Dil ALES Puanı ALES Puan Türü
Beslenme ve Metabolizma Doktora Programı 4 60* 70** SAYISAL
*Yabancı Dil İngilizce’dir.

**Klinik Tıp Bilimleri TUS Puanı 55’dir.

MOLEKÜLER ONKOLOJİ

ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı Yabancı Dil ALES Puanı ALES Puan Türü
Moleküler Onkoloji Doktora Programı 5 60* 70** SAYISAL
*Yabancı Dil İngilizce’dir.

**TUS Temel Puanı 55’dir.

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı Yabancı Dil ALES Puanı ALES Puan Türü
Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 5 50* 60 SAYISAL
Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı 3 55* 70 SAYISAL
*Yabancı Dil İngilizce’dir.
BİYOLOJİK VERİ BİLİMİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı Yabancı Dil ALES Puanı ALES Puan Türü
Biyolojik Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı 10 55* 55** SAYISAL
*Yabancı Dil İngilizce’dir.

**TUS Temel Puanı 55’dir.