• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizbirimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 18 Haziran – 02 Temmuz 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne)
yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim – öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte
bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde hali hazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit
eden resmi belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/
akademik/atama – kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki
ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile
birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama – kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ilebirlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurularişleme alınmayacaktır.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ANABİLİM/
ANASANAT DALLARI
KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi Doçent (2) 1
Protetik Diş Tedavisi Doçent (3) 1
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Profesör (4) 1
Fransızca Mütercim Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi (1)(5) 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kimya Eğitimi Profesör (6) 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Doçent (7) 1
Alman Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi (1)(8) 1
Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi (9) 1
FEN FAKÜLTESİ
Aktüerya Profesör (10) 1
Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent (11) 1
Moleküler Biyoloji Doçent (12) 1
Biyoteknoloji Dr. Öğr. Üyesi (13) 1
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi (14) 1
İKTİSADİ ve
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Aile ve Tüketici Bilimleri Profesör (15) 1
Sağlık Yönetimi Profesör (16) 1
Sosyal Hizmet Doçent (17) 1
Uluslararası İlişkiler Doçent (1)(18) 1
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Makine Teorisi ve Dinamiği Profesör (1)(19) 1
Çevre Bilimleri Doçent (1)(20) 1
Genel Jeoloji Doçent (21) 1
Katıhal Fiziği Doçent (1)(22) 1
Mineraloji Petrografi Doçent (23) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Beslenme Bilimleri Profesör (24) 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent (25) 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi (26) 1
SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Doçent (27) 1
TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör
(İngilizce) (1)(28)
1
Üroloji Profesör
(Türkçe) (1)(29)
1
Acil Tıp Doçent
(Türkçe) (1)(30)
1
Biyofizik Doçent
(Türkçe) (1)(31)
1
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent
(Türkçe) (1)(32)
1
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(33) 1
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(34) 1
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(35) 1
Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(36) 1
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(37) 1
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Dr. Öğr. Üyesi(Türkçe) (1)(38) 1
KANSER ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji Dr. Öğr. Üyesi (39) 1
NÜFUS ETÜTLERİ
ENSTİTÜSÜ
Nüfusbilim Profesör (40) 1
ANKARA DEVLET
KONSERVATUVARI
Tiyatro Profesör (41) 1