• DOLAR
  6,2844
  % 1,44
 • EURO
  7,3879
  % 1,00
 • ALTIN
  242,0779
  % -0,76
 • BIST
  97.134,71
  % 1,05
Giresun Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Giresun Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmakşartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans
diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 adet dosyayla (1 adette CD halinde) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5.maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

İlan Tarihi :
19.06.2018

Başvuru Tarihi :
19.06.2018

Son Başvuru Tarihi :
03.07.2018

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANIDER.ADETİLAN ŞARTI
1Fen
Edebiyat Fakültesi
Kimya
Bölümü
Analitik
Kimya Anabilim Dalı
Profesör11Enstrumental Analiz Cihazları kullanımında
deneyimli olup, eğitim sertifikalarına sahip olmak ve toprak, su, bitki
materyalleri ile ağır metaller alanında çalışmaları bulunmak.
2Fen
Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Bölümü
Botanik
Anabilim Dalı
Profesör11Likenlerin
sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüProtetik Diş Tedavisi Anabilim DalıProfesör11Dental materyallerden salınan artık monomerlerin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.