• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Gaziantep Üniversitesi 27 Akademik Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi 27 Akademik Personel Alacak

İLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda
belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

1- İlan edilen Profesör
kadrolarına başvuracaklar adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine,
özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış
7 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.

2- Doçent adayları başvuracakları
anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile
birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine
ekleyecekleri özgeçmiş ve diplomalarını ilgili birime vermeleri
gerekmektedir. Ayrıca hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren
elektronik ortamda hazırlanmış 5 adet Flash bellek ise ilgili fakülte dekanlık
veya yüksekokul müdürlüklerine; ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak
20 dakikalık ders verebilme sınavında başarılı olunması halinde teslim
edilecektir.

(Not:Doktor Öğretim Üyesi
kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulacak jüri
tarafından, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık
ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.)

4- Adayların, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. ile 7100 Sayılı Kanun İle değiştirilen 23.
maddelerinde belirtilen asgari Koşulların yanında Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları
sağlamaları gerekmektedir.

5- Tüm adayların Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Gaziantep Üniversitesi “ÖĞRETİM
ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ”
nde belirtilen şartları
sağlamaları gerekmektedir. Beliritlilen kriterlere
“https://www.gantep.edu.tr/mevzuat/icerik.php?ID=499” adresinden
ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

ADETİ

AÇIKLAMA

Fen – Edebiyat
Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi
Anabilim Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Gaziantep tarihi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Gaziantep Eğitim
Fakültesi

Eğitim Bilimleri
Bölümü

Eğitim Yönetimi
Anabilim Dalı

Doçent

1

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Moda ve Tekstil
Tasarımı Bölümü

Moda ve Tekstil
Tasarımı Anasanat Dalı

Doçent

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku
Bölümü

Mali Hukuk
Anabilim Dalı

Profesör

1

İktisadi ve İdari

Bilimler
Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Tarihi
Anabilim Dalı

Doçent

2

İktisadi ve İdari

Bilimler
Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve
Organizasyon

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Bilgi teknolojileri ve
ilişkisel pazarlama üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

İletişim
Fakültesi

Gazetecilik
Bölümü

Genel Gazetecilik
Anabilim Dalı

Doçent

1

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik –
Elektronik

Mühendisliği
Bölümü (İngilizce)

Elektrik
Tesisleri Anabilim Dalı

Doçent

1

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği Bölümü

Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

1

Mühendislik
Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Yapı Anabilim
Dalı

Doçent

1

Mühendislik
Fakültesi

Tekstil
Mühendisliği Bölümü

Tekstil Bilimleri
Anabilim Dalı

Doçent

2

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Mekanik Anabilim
Dalı

Doçent

1

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Bölümü
(İngilizce)

Konstrüksiyon ve
İmalat

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Su jeti ve ekipmanlarının tasarım ve optimizasyonu üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

Nizip Eğitim
Fakültesi

Temel Eğitim
Bölümü

Sınıf Eğitimi
Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Nizip Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi
Bölümü

Sosyal Bilgiler
Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Cerrahi
Hastalıklar Hemşireliği

Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji Anabilim
Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji Anabilim
Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Girişimsel nörovasküler alanda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Ruh Sağlığı
ve

Hastalıkları
Anabilim Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

1

YDS’den en az 80 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca kabul
edilen bir sınavdan bu puan

muadili puana sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Medikal Onkoloji yan dalı
yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Nefroloji Yan Dalı yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Psikiyatri
Anabilim Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

1

YDS’den en az 80 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca kabul
edilen bir sınavdan bu puan

muadili puana sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Vasküler ve Nörovasküler
Girişimsel Radyoloji

Belgesi olmak.

Türk Musikisi
Devlet

Konservatuvarı

Türk Halk
Oyunları Bölümü

Türk Halk
Oyunları Anasanat Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Türk Dili ve Edebiyatı
mezunu olmak, Türk Halk

Edebiyatı alanında doktora
yapmış olmak.