• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Binali Yıldırım

Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel

Yüksek Lisans Belgesi Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel

Yüksek Lisans Belgesi Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ DERECE AÇIKLAMA

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 3

Adli Muhasebe, İç Kontrol ve İç Denetim Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktor öğretim Üyesi

1 2

Siyaset Bilimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Avrupa Birliği Türkiye
ve Dil Siyaseti Alanında Çalışmış Olmak.

Sosyal Hizmet Teorisi Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 4

Bölgelerarası İç Göç, İnovasyon veya İktisadi Büyüme Konularında Çalışma
Yapmış Olmak,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış
Olmak.

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış
Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Çeviribilim Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 4

Alman Kültürü ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Toplumsal
Bellek Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1 1

Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Bitkilerin Antioksidant
ve Antimikroblyal Aktivitelerine Yönelik Araştırmalar

Yapmış Olmak

Sınıf Eğitimi Anabilim dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1 3

Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Öğretmen Adaylarının
(Olasılık Konusunda) Problem Kurma Becerilerinin Gelişimine Yönelik Çalışma
Yapmış Olmak.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1 3

Matematiksel Modelleme Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1 3

Öğrenci Liderliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 3

Sosyal Bilgiler öğretim Programında öğrenme Amaçlı Yazma Etkinlikleri
Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Hiatal Hernlnin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Üzerine
Çalışma Yapmış Olmak

Deontoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1 1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Herhangi Bir Tıp Dalında Uzman Olmak ve
Tıp Fakültesinde Deontoloji Dersi Vermiş Olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1 1

insan Hakları Hukuku Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

idare Hukuku Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 3

İdarenin Kolluk Faaliyetleri Konusunda Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 3

Miras Hukuku Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 3

Şirketler Hukuku Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 3

Yasama Organı Konusunda Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1 1

Yönetim Bilişim Sistemleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

İnsansız Araçların Denetimi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Yapı Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

İ nşaat Mühendisi iği Anabil im Dal ından Mezun Olmak ve Yapı Bilim Dalında
Doktora Yapmış Olmak ve Betonarme veya Çelik Taşıyıcı Elemanlar Üzerinde
Çalışma Yapmış Olmak.

PİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Periodontoloji Alanında Uzman Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kelam Anabilim Dalı

Profesör

1 1

İslamda Tenzih Anlayışı Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Hadis Anabilim Dalı

Profesör

1 1

Kur’an Ve Hadis Işığında Finansal Meseleler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Temel Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor öğretim Üyesi

1 3

Fakülte veya Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından Mezun
Olmak ve ilgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1 4

Fakülte veya Yüksekokulların Spor Yöneticiliği Bölümünden Mezun Olmak
ve İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Uçak Gövde-Motor Anabilim Dah

Doktor Öğretim Üyesi

1 5

Sivil Havacılık Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Sentetik Gaz
Yanması Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Eczane Hizmetleri Programı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Ağır Metallerin Toksik Etkileri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Ev Tozunun Alerjik Astım ve Alerjik Rinit ile Olan İlişkisi Üzerine Çalışma
Yapmış Olmak.

REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Posta Hizmetleri Programı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Matematik Eğitimi Alanında Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Uçak Teknolojisi Programı

Doktor öğretim Üyesi

1 1

Uçak Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak, Uçak Motor Gövde veya Uçak Elektroniği
Alanında Doktora Yapmış ya da İlgili Alanda En Az 2 (iki)

Yıl Çalışma Yapmış Olmak.