• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1119
  % 0,53
 • ALTIN
  209,5348
  % 0,71
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
DUYURU-İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

DUYURU-İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine,
2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili
maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”
uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman
alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat
Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da
belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik
Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini,
icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta
yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını
kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD
veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri
başvuru dilekçelerini,

2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının
internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı
Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

4- Adli Sicil Kaydı,

5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta
Yeterlik, Uzmanlık),

6- 1 adet Biyometrik
Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

7- Kimlik Fotokopisi

8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri
eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya
Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının
internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı
Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3- Adli Sicil Kaydı,

4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta
Yeterlik, Uzmanlık),

5- 1 adet Biyometrik
Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna
Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini,
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik
Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel
Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya
Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları
gerekmektedir.

NOTLAR:

1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması
ve belgelendirilmesi şarttır.

2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm
şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması
gerekmektedir.

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek
adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları
gerekmektedir.

5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de
yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru
kabul edilmeyecektir.

8- Kadrolara müracaat edecek adayların,
Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer
alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre
Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547
Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında
istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde
tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota
kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu
bulunmamaktadır.

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran
adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden
sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü
Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel
Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden
ulaşılabilir.

Duyurulur.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ağız Yüz Çene Cerrahisi PROFESÖR 1
Nöroloji PROFESÖR 1 Serebrovasküler-İnme alanında deneyimli ve Uluslararası klinik ve
genetik çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 Çocuk Nefrolojisi
Yandal uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji PROFESÖR 1 Antifungal duyarlılık ve MALDI-TOF MS konusunda deneyimli ve
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi DOÇENT 1
Göğüs Cerrahisi DOÇENT 1 Erişkin ve Pediatrik Hastalarda
Minimal İnvazif Timus
Cerrahisi alanında deneyimli olmak.
Histoloji ve Embriyoloji DOÇENT 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında
uzmanlığını veya Doktorasını tamamlamış olmak.
Biyoistatistik DOÇENT 1 Çarpık sürekli dağılımların histogramla gösterimi alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Çocuk Cerrahisi DOÇENT 1 Minimal İnvazif
Pediatrik Cerrahi ve Pediatrik Tümör Cerrahisi konularında deneyimli olmak.
Biofizik DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Biyofizik alanında Doktora eğitimini
tamamlamış olup, hematopoetik kök hücreler
üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Nefroloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
yan dal uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
Nükleer Tıp DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Radyoizotop ve radyofarmasötik
üretimi ve geliştirmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olup, bu alanda
en az 5 yıl deneyimli olmak.
Radyoloji DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Girişimsel ve diagnostik
nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Genel Kamu Hukuku DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Klasik Arkeoloji DOÇENT 2
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DOÇENT 1
Hititoloji DOÇENT 1
Bizans Sanatı DOÇENT 1
FEN FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik PROFESÖR 1 Antibiyotiklerin elektrokimyasal immobilizasyonu alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik DOÇENT 1 Gıda ve yemlerde GDO analizi ve
bitkilerde selenyum metabolizması konularında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji DOÇENT 1 Bakır ve Galvanizli çelik yüzeylerde
mikrobiyolojik korozyon ve diş ünitelerinde mikrobiyal
kontaminasyon konularında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Hidrobiyoloji DOÇENT 1 Deniz fitoplanktonu
ve dinofilagellat dinlenme kistleri ile
kültürleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Botanik DOÇENT 1 Azolla, petrol hidrokarbonları, naftalen,
fenantren, fitoremediasyon
ve gravitropizma konularında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Botanik DOÇENT 1 Lepidium L. ve Centaurea L.
cinsleri ile Pteridaceae familyası ve ballı
bitkiler üzerine sistematik taksonomik bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Atom ve Molekül Fiziği DOÇENT 1 Polipeptid yapıların modellenmesi ve peptid
yüklü nanopartiküller üzerine bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat Politikası PROFESÖR 1 Para Talebi Alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Üretim Yönetimi alanında Doktora
eğitimini tamamlamış olup, Bilişim Teknolojileri ve Veri Madenciliği
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasotik Teknoloji DOÇENT 2
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Tarihi DOÇENT 1
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hastalıklar DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Yapı Yönetimi konularında doktora
eğitimini tamamlamış, bilimsel çalışmalar yapmış ve projelerde görev almış
olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE
İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi DOÇENT 1
Kimyasal Oşinografi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Deniz Bilimleri ile Çevre Kirliliği
konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve deneyimli olmak.