• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1119
  % 0,53
 • ALTIN
  209,5348
  % 0,71
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
DUYURU-Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DUYURU-Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı
belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri
ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi
alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası
(http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde
belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur.

Adaylar, aynı
web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehber”ine göre düzenleyecekleri, Profesör kadrosu için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile Doçent
kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte
Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım
dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili
Dekanlıklara/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içinde şahsen yapabileceklerdir.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz
sorumlu olmayacaktır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PRG. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Prof. Dr. 1 Türk
üroloji yeterlilik belgesi ve FEBU (Fellow of the Eurpoean of Urology) sertifikasına sahip olmak. Fosfodiesteraz-5
inhibitörü grubu ilaçların ürinier system ve santral sinir sistemi üzerine etkileri
konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Doç. Dr. 1 Kanser
moleküler biyolojisi mekanizmaları ve antikanser
ilaç gelişimi konularında çalışmaları olmak.
Fizik Katıhal
Fiziği
Doç. Dr. 1 Yarı iletken yüzeylerin kuramsal modellemesi üzerine çalışmaları
olmak.
Kimya Fizikokimya Doç. Dr. 1 İletkenpolimer, hidrojen eldesi ve karbondioksit
indirgenmesi konularında çalışmaları olmak.
Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tarih eğitimi ve öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Dr. Öğr. Üyesi 1 Hadis
alanında doktora yapmış olmak.
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Dr. Öğr. Üyesi 1 Kur’an-ı
Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.
Arap Dili ve Belagati Dr. Öğr. Üyesi 1 Arap Dili
ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.
Kelam ve İslam Mezhepleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Kelam ve
İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak.
İslam Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 İslam
Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Tasavvuf Dr. Öğr. Üyesi 1 Tasavvuf
alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak. Biyomedikal görüntü işleme ve makine öğrenmesi
konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgileri Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türkçe ders kitaplarıyla
ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doç. Dr. 1 Atık taşıt
lastiklerinin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Yapıştırma
bağlantılarının yorulması konusunda çalışmaları olmak.