• DOLAR
  6,2889
  % 1,51
 • EURO
  7,3959
  % 1,11
 • ALTIN
  241,8489
  % -0,93
 • BIST
  97.297,95
  % 1,22
DUYURU-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DUYURU-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademiklinkinden temin edilebilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİMANABİLİM DALIUNVANDER.ADETAÇIKLAMA
Fen-Edebiyat FakültesiYüksek Enerji ve Plazma FiziğiProfesör11Günümüz ve gelecek parçacık çarpıştırıcılar konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiFizyolojiProfesör11Sinirbilim alanında hücre içi ve hücre dışı elektriksel kayıt yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiBiyofizikProfesör11İnflamatuar ağrı modellerinde çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerProfesör11Uluslararası ilişkiler alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiEntomolojiProfesör11Bitki koruma alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Biyolojik mücadele konusunda çalışmaları olmak.
Bolu Sağlık YüksekokuluCerrahi Hastalıklar HemşireliğiProfesör11Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında doktora ve doçentliğini almış, ergonomi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBotanikDoçent11Bitkilerde stres faktörleri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Çevre MühendisliğiDoçent11İkincil organik Aerosollerin uzun mesafeli taşınımı ile ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiAğız, Diş ve Çene CerrahisiDoçent11Sigaranın diş foliküllerindeki patolojik değişikliklere etkileri üzerinde çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiSosyal PsikolojiDr.Öğr.

Üyesi

51Organ bağışında aile onayı üzerine psikolojik çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim Programları ve ÖğretimDr.Öğr.

Üyesi

41Uygunluk-olasılık modeline göre matematik dersi öğretim programı konusunda doktora çalışması olmak.
Eğitim FakültesiFen Bilgisi EğitimiDr.Öğr.

Üyesi

41Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tezli doktorasını tamamlamış olmak.
Tıp FakültesiKulak, Burun, Boğaz HastalıklarıDr.Öğr.

Üyesi

51İç kulak fonksiyonları üzerine otoimmünitenin etkileri ve enoksaparin sonyumun perfore kulak zarı üzerine etkileri konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiKulak, Burun, Boğaz HastalıklarıDr.Öğr.

Üyesi

51Boyun kitlelerinin histopatolojik analizi konusunda çalışmış olmak.
Tıp FakültesiNörolojiDr.Öğr.

Üyesi

41İnmeyle ilgili ve nörolojik hastalıklarda botulinum toksini tedavisinin etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiAdli TıpDr.Öğr.

Üyesi

51Yaşlılarda intihar ve çocukluk çağı cinsel istismarları ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı HastalıklarıDr.Öğr.

Üyesi

51Çocuklarda otizm, anksiyete bozukluğu ve Huntington koresine bağlı demans ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiRadyolojiDr.Öğr.

Üyesi

41Girişimsel radyoloji alanında tecrübesi olmak, Prostat nöroendokrin tümörlerinde görüntüleme yöntemiyle ilgili çalışması olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri BitkileriDr.Öğr.

Üyesi

41Tarla bitkilerinde tezli doktora yapmış olmak ve yağ bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında akademik çalışmaları olmak.