• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI
ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların
ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle
Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki
gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları
gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla
değiştirilen 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca
Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve
Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup,
başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini,
nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri
(Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik
Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek
Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları
birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve
çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek
bunları belgelendirmelidirler.

4 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun
olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 – Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 – Erkek adayların dosyalarına askerlik durum
belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ÇALIŞMA EKONOMİSİ
VE END. İL.

İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri anabilim dalı, Sosyal Politika bilim dalında doçentlik unvanını
almış olmak. İstihdam, göç ve demografik dönüşüm üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

MALİYE

MALİ HUKUK

1

Vergi suç ve cezaları konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

KENTLEŞME VE
ÇEVRE SOR.

1

1

Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve
Çevre Politikaları alnında almış olmak. Yerel yönetimler, kentsel dönüşüm,
kırsal kalkınma, afet ve sivil toplum kuruluşları konularında çalışmalar
yapmış olmak.

BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BANKACILIK VE
FİNANS

BANKACILIK VE
FİNANS

1

1

Enflasyon, döviz kuru, kayıt dışı
istihdam, kadın istihdamı ve enflasyon hedeflemesi alanlarında çalışma yapmış
olmak.

ULUSLARARASI
TİC.VE LOJ.

ULUSLARARASI
TİC.VE LOJ.

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji
alanında almış olmak. Stratejik Yönetim, Girişimcilik, İşletmecilik Tarihi
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

1

1

Doktorasını sanat eğitimi alanında
yapmış olmak. Müzecilik ve Ulusal Kimlik oluşumu ilişkisi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

KİMYA

ANORGANİK KİMYA

1

Metal ortoboratlar
(M: Cr, Fe, Zn vb.) konusunda ve iyonik sıvı mikrojeller ile hidrojen üretimi konusunda yayın ve proje
yapmış olmak.

KİMYA

ANORGANİK KİMYA

1

1

Fosfazen ligandı içeren komplekslerin
katalitik aktivite özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ MİMARLIĞI

1

1

Peyzaj Mimarlığı
bilim dalında doçent unvanına sahip olmak. Sulak alanlarda uzaktan algılama teknikleri
kullanarak alan kullanım kararları ve ekosistem bozunum ilişkileri üzerine ve
yangın sonrası alanlarda bitkisel doku rejenerasyonu
belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

YÖNETİM VE
ORGANİZASYON

1

1

Yönetim ve strateji
alanında doçent olmak. Girişimcilik
ve yenilikçi iş davranışı konularında çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

REKREASYON

REKREASYON

1

1

Yönetim ve strateji alanında doçentlik
unvanı almış olmak. Sporun topluma yaygınlaştırılmasında pazarlama
tekniklerinden yararlanma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

1

Deneysel göz
hastalıkları modellerinde çalışmaları olmak. Vitreoretinal cerrahi, retinal
görüntüleme ve pediatrik glokom konularında eğitim almış olmak.

CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

1

Üroonkoloji konusunda deneyimli olmak. Ürolojik deneysel
araştırmalarda ve ilgili laboratuvarlarda çalışmaları yürütecek seviyede
tercihen doktora seviyesinde sertifikasyona sahip olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ

1

Tahıllarda tane kalitesinin genetiği
ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi ve
Güvenliği alanında çalışıyor olmak.

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK EKONOMİSİ

1

1

Sağlık hizmetlerinde sosyal medyanın
rolü, kamu özel sektör ortaklıkları ve sağlık sektöründe mali alan
yaratılması konularında çalışmalar yapmış olmak.