• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Adıyaman Üniversitesi 18 Akademik Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi 18 Akademik Personel Alacak

Adıyaman
Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde
çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı
Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları
gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 – Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri
ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları
gerekmektedir.

2 – Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat
Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi,
doktora veya uzmanlık be

lgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları
gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler
başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının
ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Alanında doçent olmak, Hastane afet planı, acil ve afet triajı konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Alanında doçent olmak, Nefroloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak, Doksorubisin nefropatisi, sisplatin nefropstisi ve nötropenik hastalar hakkında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, tıp
anatomi alanında doçent olmak, Pineal bez ve
melatonin homonu ile ilgili çalışmış olmak.

Devlet
Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Doçent

1

1

Piyano eğitiminde halk türküleri ve
Türk halk müziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Cumhuriyet dönemi Türk Şiiri üzerine
çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi
ve Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçent olmak,
aktüel ürün ve pazarlık konularında çalışmış olmak .

Fen Edebiyat
Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Eski Türk
Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak, 16.
yüzyıl mensur hikaye üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat
Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Türk Halk
Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak, Halk
anlatıları bağlamında uygulamalı halkbilimi çalışmış olmak.

İslami İlimler
Fakültesi

İslam Tarihi ve
Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu
olmak, Babürname hakkında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal
Bilimler

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Etnik ve ulusal temelli çatışmalar,
stratejik yönetim konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Sosyal yardımlar ve yoksulluk üzerine
çalışmış olmak.

Sağlık
Yüksekokulu

Hemşirelik

Psikiyatri
Hemşireliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak,
Depresyon hastalarında Neuman’ın sistemler
modelinin kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, Evlilik
ve Aile Danışmanlığı, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Psikodrama
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

3

Mimarlık lisans mezunu olmak, alanında
doktora yapmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği

Elektrik
Tesisleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Elektrik tesisleri alanında doktora
yapmış olmak, Enerji sistemlerinde harmonik analizi
konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora veya uzmanlık yapmış
olmak.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
yapılmalıdır.